Príroda

Jedlinka leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline pravostranného prítoku hornej Ondavy. Nadmorská výška v strede obce je 405 m n. m. a v chotári 370—550 m n. m. V juhovýchodnej časti mierne zvlnený, v severovýchodnej mierne členitý povrch chotá­ra tvoria flyšové súvrstvia a svahové hliny. Zalesne­ný je len v severozápadnej časti (buk, smrek, breza).


Pamiatky

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736. Je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“. Presvätá Bohorodička ochraňuje našu zem. Jej ochrana je štítom proti útokom zlých duchov i proti nešťastiu. Bohorodička je nám pomocou pri našich dobrých skutkoch a v našom kresťanskom živote.


AKTUALITY

momentálne je táto sekcia prázdna


OBČIANSKA A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

Kultúrny dom

Obecný úrad

Verejný vodovod

Rozvodná sieť plynu

Komunálny odpad

Zneškodňovaný komunálny odpad


Povinné zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dokumenty na stiahnutie za rok 2022.

Došlé faktúry - jún 2022

došlé faktúry za jún 2022

(2.7.2022)

Došlé faktúry - máj 2022

došlé faktúry za máj 2022

(15.6.2022)

Došlé faktúry - apríl 2022

došlé faktúry za apríl 2022

(15.6.2022)

Došlé faktúry - marec 2022

došlé faktúry za marec 2022

(15.4.2022)

Došlé faktúry - február 2022

došlé faktúry za február 2022

(15.3.2022)

Došlé faktúry - január 2022

došlé faktúry za január 2022

(15.3.2022)

komunálny odpad 2022

harmonogram odvozu komunálnoho odpadu v roku 2022

(10.2.2022)

separovaný odpad 2022

harmonogram odvozu separovaného odpadu v roku 2022

(10.2.2022)

Dokumenty na stiahnutie za rok 2021.

Došlé faktúry - december 2021

došlé faktúry za december 2021

(9.2.2022)

Došlé faktúry - november 2021

došlé faktúry za november 2021

(9.2.2022)

Došlé faktúry - október 2021

došlé faktúry za október 2021

(9.2.2022)

Došlé faktúry - september 2021

došlé faktúry za september 2021

(2.11.2021)

Došlé faktúry - august 2021

došlé faktúry za august 2021

(2.11.2021)

Došlé faktúry - júl 2021

došlé faktúry za júl 2021

(2.11.2021)

Došlé faktúry - jún 2021

došlé faktúry za jún 2021

(2.11.2021)

Došlé faktúry - máj 2021

došlé faktúry za máj 2021

(2.11.2021)

Objednávka na natretie strechy

objendávka na natretie strechy obecného úradu

(20.10.2021)

Protipovodňovné práce

objendávka na záchranné potipovodňové práce

(16.5.2021)

Došlé faktúry - apríl 2021

došlé faktúry za apríl 2021

(25.5.2021)

Došlé faktúry - marec 2021

došlé faktúry za marec 2021

(25.5.2021)

Došlé faktúry - február 2021

došlé faktúry za február 2021

(25.5.2021)

Došlé faktúry - január 2021

došlé faktúry za január 2021

(25.5.2021)

separovaný odpad 2021

harmonogram odvozu separovaného odpadu v roku 2021

(25.1.2021)

komunálny odpad 2021

harmonogram odvozu komunálnoho odpadu v roku 2021

(25.1.2021)

Dokumenty na stiahnutie za rok 2020.

Došlé faktúry - december 2020

došlé faktúry za december 2020

(18.3.2021)

Došlé faktúry - november 2020

došlé faktúry za november 2020

(18.3.2021)

Došlé faktúry - október 2020

došlé faktúry za október 2020

(18.3.2021)

Došlé faktúry - september 2020

došlé faktúry za september 2020

(22.10.2020)

Došlé faktúry - august 2020

došlé faktúry za august 2020

(22.10.2020)

Došlé faktúry - júl 2020

došlé faktúry za júl 2020

(22.10.2020)

Došlé faktúry - jún 2020

došlé faktúry za jún 2020

(22.10.2020)

Došlé faktúry - máj 2020

došlé faktúry za máj 2020

(22.6.2020)

Došlé faktúry - apríl 2020

došlé faktúry za apríl 2020

(22.6.2020)

Došlé faktúry - marec 2020

došlé faktúry za marec 2020

(22.6.2020)

Došlé faktúry - február 2020

došlé faktúry za február 2020

(22.6.2020)

Došlé faktúry - január 2020

došlé faktúry za január 2020

(22.6.2020)

Zmluva o dielo

rekonštrukcia bývalej ZŠ

(30.4.2020)

separovaný odpad 2020

harmonogram odvozu separovaného odpadu v roku 2020

(25.1.2020)

komunálny odpad 2019

harmonogram odvozu komunálnoho odpadu v roku 2020

(25.1.2020)

Dokumenty na stiahnutie za rok 2019.

Došlé faktúry

došlé faktúry za rok 2019

(22.6.2020)

Zmluva o poskytnutí dotácie

zakúpenie stolov a stoličiek do sály KD a vybavenie kuchyne KSB

(16.9.2019)

separovaný odpad 2019

harmonogram odvozu separovaného odpadu v roku 2019

(1.8.2019)

komunálny odpad 2019

harmonogram odvozu komunálnoho odpadu v roku 2019

(1.8.2019)

Dokumenty na stiahnutie za rok 2018.

Došlé faktúry

došlé faktúry za rok 2018

(22.6.2020)

Dokumenty na stiahnutie za rok 2017.

Došlé faktúry

došlé faktúry za rok 2017

(22.6.2020)


GALÉRIA

galéria fotografií obce

obec

vitajte v obci

obec

vitajte v obci

obec

vitajte v obci

obec

vitajte v obci

obec

vitajte v obci

obec

vitajte v obci

kostol

gréckokatolícky kostol

kostol

gréckokatolícky kostol

kostol

pravoslávny kostol

kostol

pravoslávny kostol

okolie

zábery z okolia

okolie

zábery z okolia

okolie

zábery z okolia

okolie

zábery z okolia

okolie

zábery z okolia

dedinou

prechádzka dedinou

dedinou

prechádzka dedinou

dedinou

prechádzka dedinou

dedinou

prechádzka dedinou

dedinou

prechádzka dedinou

dedinou

prechádzka dedinou

dedinou

prechádzka dedinou

dedinou

prechádzka dedinou

okolie

zábery z okolia

História


História obce

V severnej časti Nízkych Beskýd, v údoli západného prítoku Ondavy bola pravdepodobne v polovici 16. stor. založená dedina Jedlinka, ktorá dostala pomenovanie podľa zalesneného údolia, v ktorom sa hojne vyskytovali jedle. Dedinu vybudovali usadlíci so šoltýsom podľa zákupného práva.

Najstaršia správa o nej pochádza z r. 1559, keď novým majiteľom panstva Makovica sa stal šľachtic Gašpar Šerédy. Pri jeho uvádzaní na majetky panstva sa v súpise dedín spomína aj Jedlinka. V dobových prameňoch zo 16. stor. uvádzaná pod slovenským názvom JEDLYNKA.

Dedina vznikla na území makovického panstva a jeho súčasťou bola až do zrušenia poddanstva v r. 1848.

Na základe daňového súpisu z r. 1567 v dedine hospodárili 4 sedliacke domácnosti na polovičných usadlostiach, ktoré boli zdanené od 2 port. V dedine boli aj 2 želiarske domácnosti. V r. 1600 bolo 7 obývaných poddanských domov a dom šoltýsa, ku ktorému patril mlyn. Väčšinu oblvateľov tvorili chudobni sedliaci. Čoskoro sa v obci usadili noví usadlíci, čím narástol počet obyvateľov a domov.

Po potlačení povstania Františka II. Rákociho sa v r. 1711 dedina takmer vyľudnila útekom poddaných. Koncom 18. stor. je zaznamenaný postupný nárast obyvateľov, čo potvrdzujú úradné štatistiky. V r. 1787 mala obec 26 domov a 151 obyvateľov a v r. 1828 žilo v 42 domoch 316 ľudí.

Obyvatelia obce sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a pastierstvom. Nepriaznivá hospodárska situácia v regióne koncom 19. a zač. 20. stor. prinútila časť obyvateľov obce odísť za prácou do cudziny.

Jedlinka patrí k malým dedinám bardejovského okresu, ale so vzácnym dreveným kostolíkom postaveným v r. 1763 , ako trojpriestorový, východokarpatský typ sakrálnej stavby barokového slohu. Kostolík bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.


DEMOGRAFIA

údaje k 31.12.2018

počet obyvateľov
deti
ženy (do 55 r.)
muži (do 60 r.)
dôchodcovia

ZASTUPITEĽSTVO

zastupiteľstvo obce - starosta a poslanci

Anna Guzyová

starostka

SMER-SD

Andrej Kosár

zástupca starostu poslanec

SNS

Peter Buben

poslanec

SMER-SD

Renáta Greňová

poslankyňa

SMER-SD

Andrej Kurilčin

poslanec

SMER-SD

Vladimír Šima

poslanec

SNS

Odvoz odpadu

nasledujúce termíny odvozu odpadu

komunálny odpad

---

plasty a PET fľaše

---

papier

---

sklo

---

kovy a elektro

---
Turista

možnosti vyžitia pre turistov.KONTAKT


Adresa

Obecný úrad Jedlinka
Jedlinka 34
086 36 Nižná Polianka
Okres Bardejov

IČO: 00322 091
Telefón: 054/479 91 47; 0904 397 379
Email: obec.jedlinka@gmail.com

Stránkové hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 15:30